Zasady i Warunki

Zasady i warunki Sklepu Internetowego Checkpoint Instruments
 1. Dopuszczalne używanie

 2. Możecie w dowolny sposób przeszukiwać naszą stronę internetową oraz, o ile jest to dopuszczalne, umieszczać na niej materiały takie jak: pytania, oceny i recenzje. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i materiałów na nim umieszczanych nie może być niezgodne z prawem i w jakiekolwiek sposób obraźliwe. Nie wolno:

  • naruszać praw do prywatności osób trzecich;
  • naruszać wszelkim praw własności intelektualnej;
  • składać oświadczeń o charakterze obraźliwym (w tym w stosunku do Caisson Elektronik Polska Sp. z o o.), odnoszą się do pornografii, mają charakter rasistowski, ksenofobiczny lub zachęcają do nienawiści lub przemocy;
  • umieszczać plików zawierających wirusy lub które mogą stwarzać problemu dla bezpieczeństwa Sklepu Internetowego;
  • narażać na niebezpieczeństwo integralności Sklepu Internetowego.

  Proszę mieć na uwadze, że Caisson Elektronik Polska Sp. z o o. może usunąć wszelkie treści ze Sklepu Internetowego, o ile uzna, że są nielegalne bądź naruszają albo obrażają dobre obyczaje. Caisson Elektronik Polska Sp. z o o. może również monitorować oraz dokonywać przeglądu treści umieszczanych przez Klientów, a także usuwać umieszczane treści jeśli uzna je za niewłaściwe.

 3. Ochrona prywatności

 4. Nasza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych lub materiałów umieszczanych w Sklepie Internetowym. Więcej informacji tutaj: Polityka Prywatności

 5. Własność intelektualna

  • treści dostarczone przez Caisson Elektronik Polska Sp. z o o.

  • Wszelkie prawa własności intelektualne, łącznie z prawami autorskimi oraz znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu Caisson Elektronik Polska Sp. z o o. w Sklepie Internetowym (np. teksty lub obrazy) stanowią własności Caisson Elektronik Polska Sp. z o o. lub jego licencjodawców.

  • treści dostarczone przez Klientów

  • dostępnianie treści w Sklepie Internetowym wiąże się z oświadczeniem wobec Caisson Elektronik Polska Sp. z o o. że jest się autorem

  • zasady regulujące oceny i recenzje udzielane przez Klientów

  • w przypadku gdy Sklep Internetowy zbiera recenzje Klientów na temat produktów Caisson Elektronik Polska Sp. z o o. niezależnie od powyższych warunków, mają zastosowanie dodatkowe zasady, które regulują oceny i recenzje:

   - nie wolno w recenzjach obrażać innych Klientów;

   - nie wolno wypisywać treści, które naruszają dobre obyczaje.

  Cała treść umieszczana przez Klientów powinna być dokładna i oparta o faktyczne doświadczenie z recenzowanym produktem. W treści recenzji nie można przekazywać żadnych informacji dotyczących innych stron internetowych, adresów, adresów mailowych, informacji kontaktowych lub numerów telefonów. Za każdą recenzje ponosi odpowiedzialność autor, nie Caisson Elektronik Polska Sp. z o o.

 6. Odpowiedzialność

 7. Podczas gdy Caisson Elektronik Polska Sp. z o o.dokłada wszelkich uzasadnionych wysiłków, by zapewnić dokładność materiałów dostępnych w Sklepie Internetowym oraz unikania zakłóceń, nie ponosimy odpowiedzialności za dobre niedokładności, awarie lub chwilowy brak dostępności Sklepu Internetowego, jak również za awarie sprzętu komputerowego Klienta. Polegania na materiałach znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego odbywa się na ryzyko Klienta.

  Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych nie należących do Caisson Elektronik Polska Sp. z o o. Firma nie ma kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści tam publikowane. Caisson Elektronik Polska Sp. z o o. może jedynie informować o zwracanie szczególnej uwagi elementy umieszczane na stronach internetowych osób trzecich.

 8. Rezerwacja oraz zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

 9. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

 10. Skontaktuj się z nami

  • Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące strony internetowej lub produktów prosimy o kontakt:

   - e-mail:

   Biuro obsługi klienta:
   kontakt@cp-instruments.pl
   Zamówienia i informacje o produktach:

   kontakt@cp-instruments.pl


   - adres:

   Caisson Elektronik Polska Sp. z o o.
   ul. Klecińska 125 WPT, bud. BETA
   54-413 Wrocław, Polska

 11. Zmiany

 12. Caisson Elektronik Polska Sp. z o o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu korzystania z Zasad i warunków Sklepu Internetowego Checkpoint Instruments.

 13. Wymagania techniczne

 14. Do celu korzystania ze Sklepu Internetowego Checkpoint Instrumenst konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

   - posiadanie sprzętu z dostępem do Internetu;
   - posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej.

 15. Terytorium

 16. Caisson Elektronik Polska Sp. z o o. nie składa żadnych zapewnień, że produkty lub treści zawarte w Sklepie Internetowym Checkpoint Instruments są właściwe lub dostępne w lokalizacjach innych, aniżeli Polska.