Polityka prywatnościPolityka prywatności oraz zasady cookies


 1. Definicje

  • Klient ? osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa;

  • Konsument ? konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego;

  • Sklep internetowy ? serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznymi www.cp-instruments.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi;

  • Umowa sprzedaży na odległość ? umowa sprzedaży Towaru, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;

  • Towar/Produkt ? rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane;

  • Ceny ? wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN) oraz Euro (EUR) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). W przypadku zakupu w innej walucie niż złotówka przewalutowanie następuje po kursie z danego dnia. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia;

  • Sprzedawca ? CAISSON ELEKTRONIK POLSKA SP. z o o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125 (Wrocławski Park Technologiczny, budynek BETA), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000276022, numer NIP: 8942893077,
   REGON: 020459220, kapitał zakładowy: 50.000,00 złotych;

  • Treści ? wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia;

  • Konto ? zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy;

  • Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego Checkpoint Instruments ? dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies;

  • Newsletter ? informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną przez lub w imieniu Sprzedawcy;

  • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:


   - zawieranie umów sprzedaży online w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
   - prowadzenie Konta klienta,
   - przesyłanie wiadomości e- mail,
   - newsletter ?(przy czym zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne),
   - dodawanie opinii, komentarzy i ocen: kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,

   - przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

 1. Informacje ogólne

  • polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za pomocą Checkpoint Instruments i stosowania cookies w ramach Sklepu Internetowego cp-instruments.pl;

  • Checkpoint Instruments realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

   - poprzez wprowadzanie dobrowolnie informacji w formularzu,
   - poprzez zapisywanie w urządzaniach końcowych plików cookies (?ciasteczek?),
   - poprzez gromadzenie logów serwera www dostawcy hostingowego dla Checkpoint Instruments.

 1. Informacje w formularzach

  • Checkpoint Instruments zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta;

  • Checkpoint Instruments może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (np. adres IP);

  • dane podane przez Klienta w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim;

  • dane, które zostają podane w formularzu, są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu rejestracji bądź zamówienia.

 1. Informacje o plikach cookies

  • Checkpoint Instruments korzysta z plików cookies;

  • pliki cookies (?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta. Pliki cookies zawierają nazwę Sklepu Internetowego oraz unikalny numer;

  • pliki cookies na stronie cp-instruments.pl są wykorzystywane w następujących celach:


   - tworzenie statystyk, które pomogą w ulepszeniu Sklepu Internetowego cp-instruments.pl,
   - utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki temu Klient nie musi za każdym razem po przejściu do podstrony logować się ponownie.


  • Sklep Internetowy cp-instruments.pl stosuje dwa rodzaje plików cookie:

   - pliki ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzaniu Klienta do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki,
   - pliki ?stałe? przechowywane są w urządzaniu przez określony czas lub do usunięcia ich przez Klienta z przeglądarki.


  • przeglądarka zazwyczaj domyślnie dopuszcza na przechowywanie plików cookies w urządzaniu Klienta. Klient ma możliwość dokonania zmian w tym zakresie, przeglądarka umożliwia usunięcie plików lub Klient może ustawić automatyczne blokowanie plików cookies. Informacje jak tego dokonać znajdują się w dokumentacji technicznej lub pomocy przeglądarki internetowej Klienta;

  • ograniczenie przez Klienta dostępności plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego cp-instruments.pl.

 1. Logi serwera


  • informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem Internetowym cp-instruments.pl oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych;

  • przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL, ponadto zapisowi mogą podlegać:

   - czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
   - czas wysyłania odpowiedzi,
   - nazwa stacji klienta czyli identyfikacja realizowana poprzez protokół HTTP,
   - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta w przypadku, gdy przejście do Sklepu Internetowego cp-instruments.pl nastąpiło przez odnośnik,
   - informacje o przeglądarce Klienta,
   - informacje o adresie IP.


  • powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę;

  • powyższe dane są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.

 1. Udostępnianie danych

  • dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych;

  • Sprzedawca może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranych przez Sklep Internetowy cp-instruments.pl upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania;

  • Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach Sklepu Internetowego cp-instruments.pl. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Zabezpieczenia danych osobowych

  • Sklep Internetowy cp-instruments.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem, a serwerem jest szyfrowane;

  • zbiór danych osobowych naszych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych;

  • administratorem danych jest Sprzedawca: CAISSON ELEKTRONIK POLSKA SP. z o o. z siedzibą we Wrocławiu.

 1. Zmiana, poprawianie, usuwanie danych osobowych

  • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Checkpoint Instruments zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie;

  • zmiana lub poprawianie danych osobowych mogą być dokonywane w dowolnym czasie przez Klienta poprzez Konto po uprzedniej rejestracji oraz zalogowaniu.

 1. Zarządzanie plikami cookies

  • jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies jest niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta, w takim przypadku może zostać to utrudnione lub całkowicie uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego cp-instruments.pl;

  • w celu zarządzania ustawieniami cookies w swojej przeglądarce, udaj się do pomocy lub dokumentacji technicznej swojej przeglądarki i postępuj zgodnie z instrukcjami.